život je porno

Life Is Porno

Život je porno: Srozumitelná slovní zásoba pro lepší porozumění

Život je porno: Srozumitelná slovní zásoba pro lepší porozumění V dnešní době se stále častěji setkáváme s frází "život je porno". Tato výrazná metafora vyjadřuje složitou realitu, ve které žijeme. Porno je synonymem pro sexuální obsah, který je často přehnaný, idealizovaný a odtržený od skutečnosti. Stejně tak...