Rodina

La Familia

La Familia: Základní kámen šťastného domova

Úvod Rodina je základem našeho života. Je to skupina lidí, která nás vychovává, miluje a podporuje. V rodině prožíváme spoustu nezapomenutelných okamžiků a budujeme trvalé vzpomínky. Společně sdílíme radosti i starosti, pocity lásky a přátelství. V rodině se učíme hodnotám jako důvěra, respekt, laskavost a...

Papa

Otcové jako role modely: Jaký vliv mají tatínkové na výchovu dětí?

"Začněme seznámením s termínem 'papa' a jeho významem jako označení pro otce." Historie vztahu mezi otcem a dítětem Historie vztahu mezi otcem a dítětem má kořeny hluboko v minulosti. Od pradávna byla rodina základem společnosti a otcové hráli klíčovou roli při výchově svých potomků. V různých kulturách se vztahy mezi...