Náboženství

Voodoo

Záhady voodoo náboženství: Původ, rituály a mystika

Co je voodoo? Voodoo je náboženský systém, který kombinuje prvky afrických náboženství s křesťanskou vírou a indiánskými tradicemi. Toto náboženství je spojováno s rituální magií, léčitelstvím a komunikací se duchy zemřelých. Voodoo věří v existenci jednoho boha a mnoha loa – duchů, kteří mají moc ovlivňovat...

Svatý Patrik

Nezapomeňte na svatého Patrika: Historie, tradice a význam

Kdo byl svatý Patrik? Svatý Patrik byl křesťanský misionář a biskup, který je považován za patrona Irska. Narodil se kolem roku 385 ve Velké Británii a byl unesen do Irska jako otrok. Během svého zajetí se obrátil ke křesťanství a po uprchnutí se rozhodl vrátit zpět do Irska, aby šířil křesťanskou víru mezi pohany....

Ghoul

Temný svět ghoulů: Přízraky z hlubin náboženských přesvědčení

Všeobecně se v mnoha kulturách a náboženstvích mluví o démonických bytostech, které jsou spojovány s temnotou a zlem. Jedním z nich je ghoul. Ghoul je démonická bytost, která se objevuje v arabské mytologii a literatuře. Podle pověstí se jedná o bytost s lidským tělem a kožešinou, která loví lidi, aby si mohla pochutnat...

Svatý Kryštof

Kouzelník, Který Vyprosil Od Boha Štěstí: Svatý Kryštof

Svatý Kryštof je základním svatým obecně uznávaným a uctívaným ve víře křesťanů po staletí. Tento svatý, který má kořeny v řecce Biblické tradici, je uctíván na celém světě. Jeho skutečný život byl alespoň částečně zmíněn v apokryfních bibliích a ve skutečnosti má akce odehrávající se kolem Kryštofa...