monarch

Monarch

Monarch - Královský titul, který vládl světu po staletí

Úvod do královského titulu Úvod do královského titulu Královský titul je jedním z nejvýznamnějších a nejuznávanějších titulů v historii lidstva. Král, jako monarcha, má tradičně vládu nad určitým územím a jeho autorita je často spojována s božskou mocí. V různých zemích světa se královské tituly liší jak...