česká země

Bohemia

Bohemia - tajemná země plná historie a přírodního bohatství.

Úvod do tématu Bohemia Úvod do tématu Bohemia Bohemia je historické označení pro českou země. Tento název pochází od keltského kmene Boii, kteří v oblasti žili před tisíci lety. Pod tímto názvem se Čechy, Morava a Slezsko staly součástí Svaté říše římské. V průběhu staletí se Bohemia stala centrem kulturního a...