alko

Alko

Alko: Jak poznat rozdíl mezi různými druhy alkoholu?

Co je alkohol? Alkohol je chemická sloučenina, která patří mezi organické látky a je charakterizovaná přítomností hydroxylové (-OH) skupiny vázané na uhlovodíkový řetězec. Alkoholy mohou být rozděleny do několika typů podle počtu hydroxylových skupin v molekule. Jedním z nejznámějších alkoholů je ethanol...